İş Akış Şemaları

 

BAİBÜ
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
TEMEL İŞ AKIŞ ŞEMALARI

Hukuki Mütalaa İş Akış Şeması

Dava Takibi İş Akış Şeması

Arabulucuk Süreci İş Akış Şeması

İlama Dayalı Ödemeler İş Akış Şeması

Mahkeme Masrafları İş Akış Şeması