Yasal Statü

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİNİN YASAL STATÜSÜ

  • Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa 3/7/1992 tarihli ve 3837 sayılı Kanunun 25. maddesiyle eklenen Ek madde 16 ile kurulmuş bir devlet üniversitesidir.
  • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun "Yönetim örgütleri" başlığını taşıyan 51. maddesi uyarınca üniversitelerde rektöre bağlı, merkez yönetim örgütü kurulmuştur.
  • 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yükseköğretim kurumlarının idari teşkilatının kuruluş ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemiştir.
  • 124 sayılı KHK’nin 26. Maddesinde Üniversite İdari Teşkilatını oluşturan birimler arasında Hukuk Müşavirliği sayılmış ve görevleri 35’inci maddede sayılmıştır.
  • Üniversitenin kuruluşu ile Hukuk Müşavirliği de kurulmuş ve faaliyetine başlamıştır.
  • Hukuk Müşavirliği Üniversite tüzel kişiliğini tüm adli ve idari mercilerde temsile yetkilidir.
  • Üniversitelerde Hukuk Müşavirliği, 5018 sayılı Kanun ve Harcama Yetkilileri Hakkında 1 sayılı Genel Tebliğ uyarınca, kendisine bütçeyle ödenek tahsis edilen bir Harcama Birimidir.
  • Bu kapsamda daire başkanlığına denk bir birim olan Hukuk Müşavirliği Rektöre bağlı merkez yönetim örgütünün parçasıdır. Koordinatörlük, müdürlük ve sair Yönetmelik ve Yönerge ile kurulan birimlerin hiyerarşi yönünden üst makamı niteliğindedir.