Kısmi Zamanlı Öğrenci Alımı 2022-23

 

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA İLANI

2022-2023 Öğretim Yılında aşağıda belirtilen Üniversitemiz birimlerinde, Yükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esaslarına göre birimlerin oluşturdukları komisyonlar tarafından seçilerek  kısmi zamanlı statüde öğrenci çalıştırılacaktır.        

SIRA NO ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YAPACAK BİRİM BAŞVURU TARİHLERİ İŞİN ADI ALINACAK
KİŞİ SAYISI
BAŞVURU YAPILACAK YER BAŞVURU ŞARTLARI 1 KİŞİ İÇİN EN FAZLA AYLIK ÇALIŞMA
SAATİ
BİR SAATLİK  BRÜT ÜCRET
  Hukuk Müşavirliği 31.10.2022-04.11.2022 Büro İşleri(evrak fotokopi çekimi, evrak dosyalama vs.) 2 kişi* Rektörlük İdari Bilimler Binası, Hukuk Müşavirliği 2. kat 233 nolu ofis. BAİBÜ 2. öğretim öğrencisi olmak veyahut 1. öğretim olmakla birlikte hafta içi mesai
saatlerinde çalışmaya engel bulunmamak; çalışkan, iş disiplini sahibi, ağzı sıkı, zeki ve derslerinde başarılı olmak.
22,5 İş Kanununun 16 yaşından büyük işçiler için belirlemiş olduğu asgari ücretin saat ücreti 
                 
 

1- Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilerin çalışma süreleri haftada en çok 15 saattir.
2- Çalışma süresinin haftanın günlerine dağılımı, işin başlama ve bitim saatleri birim yöneticilerince belirlenir.
3- Kanunlarda milli bayram ve genel tatil olarak kabul edilen günlerde çalışılmaması esas olmakla birlikte, haftasonu, gece ve resmi tatil günlerinde açık olan birimlerde işin gerektirdiği durumlarda kısmi zamanlı öğrenci, birim yöneticisinin isteği üzerine bu günlerde
çalışmak zorundadır.
4- Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrenciler, bu çalışmalarından dolayı işçi olarak kabul edilemez.
5- Kısmi zamanlı öğrenciler, sosyal güvenlik yönünden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar. Bakmakla yükümlü olunmayan kısmi zamanlı çalışan
öğrencilerimize genel sağlık sigortası,, diğer öğrencilerimize iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanır.
6- Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilere puantaj kayıtlarına göre 1 saatlik çalışma karşılığı olarak asgari ücret saat ücreti ödenir.
Kısmi zamanlı olarak çalıştırılacak öğrencilerde aranacak şartlar (Genel)
MADDE 6- (1) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından kendilerine burs verilmekte olan veya burs alma şartlarına haiz öğrencilere öncelik verilmek suretiyle aşağıda belirtilen şartları taşıyan öğrenciler, yükseköğretim kurumlarında kısmi zamanlı öğrenci olarak geçici işlerde çalıştırılabilir:
a) Tezsiz yüksek lisans öğrencisi ve özel öğrenci hariç olmak üzere, çalıştırılacağı yükseköğretim kurumunun kayıtlı öğrencisi olmak,
b) Disiplin cezası almamış olmak,
c) Yetim maaşı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde gelire sahip olmamak,
ç) Kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenci ile yükseköğretim kurumu arasında yapılan sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmemiş olmak,
d) Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak,
e) Kayıt donduran öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak,
f) Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak.
(2) Deprem, sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü, şehit ve gazi çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrencilerden normal eğitim-öğretim süresi içinde okuyor olmak, yabancı uyruklu öğrenci olmamak ve disiplin cezası almamış olmak dışında yukarıdaki şartlar aranmaz.


HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI AÇIKLAMASI


1-Sınav 7 Kasım 2022 Pazartesi günü tarihinde saat 12.30’da Rektörlük İdari Birimler Binası Toplantı odasında yapılacaktır.
2-Sınava gelirken öğrenci kimliğinizin, kaleminizin yanınızda olması gerekmektedir.
3-Sınavda herhangi yardımcı bir kaynaktan yararlanılamaz. Cep telefonu, hesap makinası ve benzeri cihazlar kullanılamaz.
4-Sınav 5 zeka-mantık sorusundan oluşmaktadır. Her sorunun puan değeri eşittir.
5-Sınav süresi 30 dakikadır. İlk 5 dakika içinde sınav salonu terk edilemez. 5 dakika geçtikten sonra sınava girilemez. Sınav sonunda geriye kalan öğrenci sayısı iki olursa ancak ikisi birlikte çıkabilir.
6-Herhangi bir yöntemle kopya çekmek veya kopyaya teşebbüs etmek disiplin suçudur.
7-2709 sayılı TC Anayasasının 10’uncu maddesinin 2 ve 3. fıkraları uyarınca, kadınlar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınması gereken tedbirler kapsamında bu koşulları taşıyanlar için bu sınavda aldığı notun % 10’u miktarında ek puan (10 puanı aşmamak üzere) verilecektir. Sınav sonuçları ve cevap anahtarı Hukuk Müşavirliği kapısında ve web sitesinde aynı gün ilan edilecektir.
(*) Önceki dönemden sınavı kazanarak Hukuk Müşavirliğinde çalışma hakkı kazanan öğrencilerin kazanılmış hakları korunacaktır. En yüksek puanı alan kısmi zamanlı öğrenci olarak alınacaktır. En yüksek puan birden çok olursa, bunların arasında Sınav Komisyonunca bu öğrencilerin katılımında kura çekilecektir.

   
     
     
     
     
     
Kısmi zamanlı çalışmaya başvurmak isteyen öğrenciler www.sksdb.ibu.edu.tr adresinden "kısmi zamanlı çalışma" modülündeki formlar kısmından başvuru belgesinin çıktısını alarak, doldurup başvuru yerine teslim etmeleri gerekmektedir.    

Başvuru Evrakı

Form 3 : Kısmi Zamanlı Öğrenci İş Başvuru Formu 

Form 5 : Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Sözleşmesi 

Form 9 : Ailesi Üzerinden Sağlık Hizmeti Alanlar İçin Taahhütname

            Ailesi Üzerinden Sağlık Hizmeti Almayanlar İçin Taahhütname

 

 SINAV AÇIKLAMASI

AŞAĞIDAKİ BÖLÜMÜ DOLDURUNUZ

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

   2022 YILI GÜZ DÖNEMİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI 

 

Adı:

Soyadı:

Bölümü:

Sınav Tarihi :  7.11.2022 / 12.30

Sınav Yeri    : BAİBÜ Rektörlük Binası 2. Kat Toplantı  Salonu

Sınav Süresi: 30 dakika

 

 

Kadın

Engelli

Öksüz-yetim

Malul ve gazi

 

Sınavda Aldığı Not

Ek puan

SONUÇ

 

Yukarıdaki kategoride iseniz kutuları işaretleyiniz. Açıklaması 6. maddede yapılmıştır.

 

Sınav Açıklaması

1)   Sınav; 5 sorudan oluşmaktadır. Her sorunun puan değeri eşittir. Cevaplarınızı cevap için verilen boşluğa yazınız.

2)   Sınav süresi 30 dakikadır. İlk 5 dakika içinde sınav salonu terk edilemez. 5 dakika geçtikten sonra sınava girilemez. Sınav sonunda geriye kalan öğrenci sayısı iki olursa ancak ikisi birlikte çıkabilir.

3)   Herhangi bir yöntemle kopya çekmek veya kopyaya teşebbüs etmek disiplin suçudur. Sınavda herhangi yardımcı bir kaynaktan yararlanılamaz. Cep telefonu, hesap makinası ve benzeri cihazlar kullanılamaz.

4)   Adınızı, soyadınızı, bölümünüzü soru kâğıdına tam ve doğru yazmayı UNUTMAYIN.

5)   Sınav süresince cep telefonları kapatılarak, öğrenci kimlikleri masanın üstüne konulacaktır.

6)   2709 sayılı TC Anayasasının 10’uncu maddesinin 2 ve 3. fıkraları uyarınca,  kadınlar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınması gereken tedbirler kapsamında bu koşulları taşıyanlar için bu sınavda aldığı notun % 10’u miktarında ek puan (10 puanı aşmamak üzere) verilecektir.  Sınav sonuçları ve cevap anahtarı Hukuk Müşavirliği kapısında ve web sitesinde aynı gün ilan edilecektir.

7)   Önceki dönemden sınavı kazanarak Hukuk Müşavirliğinde çalışma hakkı kazanan öğrencilerin kazanılmış hakları korunacaktır. En yüksek puanı alan kısmi zamanlı öğrenci olarak alınacaktır.  En yüksek puan birden çok olursa, Sınav Komisyonunca bu öğrencilerin katılımıyla yapılacak toplantıda kura çekilecektir.

Başarılar.

Sınav sonuçları ve cevap anahtarı Hukuk Müşavirliği girişinde aynı gün ilan edilecektir.

 
 

 

 

 T.C.

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Hukuk Müşavirliği

2022-2023 ÖĞRETİM YILI KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ALIM SINAVI SONUCU

 Sınav Yeri, Tarihi, Saati, Süresi, Sonuçların İlan Tarihi: Rektörlük Toplantı Odası, 7 Kasım 2022, 12.30, 30 dakika

 

Sıra

Adı, Soyadı

Puanı

Durumu

1

Meh... Mus.... Gö....  -

ASIL

Önceki Yıldan 

 

2

Az.... De....

 88

ASIL

Sınav ve Kurayla

3

Sel... Bol... 88  1. YEDEK

4

 Ay... Ta....   66  2. YEDEK

5

 Büş... Çep.... 44 Yedek

6

 Ok...   Ef... 40 Yedek

7

Öz.... Öz.... 22  Yedek

8

  Ra.... Yet...  0 Yedek

9

     

10

     
       

 

 * Kazanan öğrencilerin önce Hukuk Müşavirliğine ardından Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına müracaat ederek, giriş işlemlerini başlatmaları ve takip ederek, sonuçlandırmaları gerekmektedir. 

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hukuk Müşavirliği 14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 253 46 52 Fax: +90 374 253 49 63
  • E-Posta:hmibu.edu.tr
Top