KULLANIM KURALLARI

2009 ve 2012 yıllarında Abant İzzet Baysal Üniversitesinde memur, şef ve şube müdürü adayları için düzenlenen görevde yükselme eğitimi kapsamında Hukuk Müşaviri Av. Murat Fehmi PINAR tarafından verilen derslere ilişkin ders kaynakları, sınav soruları ve sınav sonuçları yer almaktadır.

Kullanıma açılan verilerin ticari ve sair maksatla tümüyle ya da kısmen kullanılması mümkün değildir. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. alınmadan ve hazırlayanın ismi belirtilmeden  kullanılamaz, üçüncü kişilere dağıtılamaz, bunların eğitimi için kullanılamaz. Sadece kişisel kullanım için açık kaynaktır. Emeğe gösterdiğiniz saygıdan dolayı şimdiden teşekkür ederiz.

 

GÖREVDE YÜKSELME PROGRAMI KAPSAMINDA HAZIRLANMIŞ DERS NOTLARI

Av. Murat Fehmi PINAR © 2009-2012

Dikkat: Son güncelleme 30 Eylül 2012

Uyarı 1 -  Ders notları sınav açısından temel ve yeterli kaynak niteliğinde değildir. Görevde Yükselme Sınavının asıl kaynağı ilgili mevzuatın toplandığı kitapçıktır.

Uyarı 2 - Ticari ve sair maksatla tümüyle ya da kısmen e-posta ile izin alınmadan ve isim belirtilmeden  kullanılamaz, üçüncü kişilere dağıtılamaz, bunların eğitimi için kullanılamaz. Sadece kişisel kullanım için açık kaynaktır.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (Yenilendi, genişletildi, ÜGYS soruları işlendi_2012)

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu (Yenilendi ve genişletildi_2012)

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (Güncel)

Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliği (Yenilendi, genişletildi, ÜGYS soruları işlendi_2012)

Yurtiçinde ve Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik (Güncel_2012)

Yükseköğretim Üst Kuruluşlar İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (Üniversite İdari Teşkilatı)

Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik (Güncel)

 

GÖREVDE YÜKSELME PROGRAMI KAPSAMINDA YAPILAN DENEME SINAVLARI SORU VE CEVAPLARI

Uyarı 1 - Sınav soruları kişisel belirlemelerle hazırlanmıştır. Görevde Yükselme Sınavının bu sorular tipinde olacağı anlamına gelmemektedir.

Uyarı 2 - Ticari ve sair maksatla tümüyle ya da kısmen e-posta ile izin alınmadan ve isim belirtilmeden  kullanılamaz, üçüncü kişilere dağıtılamaz, bunların eğitimi için kullanılamaz. Sadece kişisel kullanım için açık kaynaktır.

Duyuru 1 - Sınav kağıtlarınız Hukuk Müşavirliğimizde görevli Şef Özlem Başaran'a tevdi edilmiş olup, kağıdınızı kendisinden alabilirsiniz.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu (Şube Müdürü, Şef adayları)

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu (Memur adayları)

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği

Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliği

Yurtiçinde ve Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

Yükseköğretim Üst Kuruluşlar İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname(Şube Müdürü, Şef adayları)

Yükseköğretim Üst Kuruluşlar İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname( Memur adayları)

Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik (Şube Müdürü, Şef adayları)

Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik (Memur adayları)

 

 

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016