1. Yükseköğretim Kurumlarında Yapılacak İkinci Öğretimde Görev Alacak Öğretim Elemanlarına Ödenecek Ders Ücretleri İle Görevli Akademik Yöneticiler Ve Öğretim Elemanları İle İdari Personele Ödenecek Fazla Çalışma Ücretlerine İlişkin Karar
 2. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalıştırılması Esaslarına İlişkin Karar
 3. Yükseköğretim Kurumlarında Emekli Öğretim Elemanlarının Sözleşmeli Olarak Çalıştırılması Esaslarına İlişkin Karar
 4. Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Devlet Konservatuvarlarında Sanatçı Öğretim Elemanlarının Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı
 5. Vakıflarca Kurulmuş Yükseköğretim Kurumlarına Yapılacak Devlet Yardımına İlişkin Esaslar
 6. 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar
 7. Yükseköğretim Yürütme Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Yükseköğretim Denetleme Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Tespitine Dair Karar
 8. Gelişmesinde Güçlük Çekilen Yükseköğretim Kurumlarının Yeterli Sayıda Öğretim Elemanı Sağlayamayan Fakülte, Anabilim, Anasanat Bilim ve Sanat Dallarında Görevli Öğretim Elemanlarına  Geliştirme Ödeneği Verilmesi Hakkında Karar
 9. Yükseköğretim Kurumları Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 Üncü Maddesinin (F) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Karar
 10. 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar
 11. 17 Ağustos 1999 ve 12 Kasım 1999 Tarihlerinde Meydana Gelen Depremler Nedeniyle Konutları Yıkılan veya Ağır Hasar Gören Hak Sahiplerine Verilmek Üzere Bolu İlinde İnşa Edilen Bazı Konutların Bolu Valiliği ile Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne Bedelsiz Olarak Devredilmesine İlişkin Karar

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİNE BAĞLI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI KURULMASINA DAİR BAKANLAR KURULU KARARLARI

4/7/1995 tarihli ve 95/7044 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

 • Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu

      02.11.1996 tarihli ve 96/8655 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

          Bolu Sağlık Yüksekokulu

26.11.1996 tarih ve 96/9091 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

 • Tıp Fakültesi,

23/9/1997 tarih ve 97/9977 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

 • Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

31/1/2005 tarihli ve 2005/8441 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

 • Güzel Sanatlar Fakültesi

1/2/2010 tarihli ve 2010/103 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Karar

 • Yabancı Diller Yüksekokulu,
 • Diş Hekimliği Fakültesi,
 • Bolu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

4/4/2011 tarihli ve 2011/1595 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

 • Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 • Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

17/2/2012 tarihli ve 2012/2852 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ·        

      Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
      İlahiyat Fakültesi

6/12/2018 tarihli ve 2018/413 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ·     

      Hukuk Fakültesi

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016