HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ İSTATİSTİKLERİ - TABLOLAR

 

 A.İ.B.Ü. Hukuk Müşavirliği 2016 Sonu İtibariyle Dava Dosyaları Durumu

 

 

1986-1991

1992-1997

1998-2001

2002-2005

2006-2009

2010-2013

2014-2016

TOPLAM

 

6 yıl

6 yıl

4 yıl

4 yıl

4 yıl

4 yıl

3 yıl

31 yıl

TOPLAM

27

184

167

210

291

332

249

1460

DEVAM EDEN

0

0

0

1

8

79

201

289

SONA EREN *

27

184

167

209

283

253

48

1171

Lehe Hitam

15

150

106

116

144

150

38

719

Aleyhe Hitam

12

34

59

59

76

103

10

353

Devren Hitam **

0

0

2

34

63

0

0

99

Başarı Oranı ***

56%

82%

64%

66%

63%

59%

79%

67%

 

* Dosyanın sonuçlanması, yargı sürecinin, kararlara karşı başvuru yollarının (temyiz ve karar düzeltme) sona ermesi ve kararın kesinleşmesi anlamına gelmektedir.

** Dosya devri Düzce Üniversitesine yapılmıştır. Devren hitam Düzce Üniversitesine devredilen dosya sayısıdır.

*** Başarı oranında Devredilen dosyalar hesaba katılmamıştır. Başarı oranı, lehe sonuçlanan dosyaların, devredilen hariç sona eren dosyalara oranını ifade eder.

**** 2010 yılından itibaren yoğunlaşan seri taşeron işçi davaları nedeniyle başarı oranı düşüş göstermektedir.

                   


 

A.İ.B.Ü. Hukuk Müşavirliği 2016 Sonu İtibariyle İcra Takiplerinin Durumu

 

 

1995-1997

1998-2001

2002-2005

2006-2009

2010-2013

2014-2016

TOPLAM

 

3 yıl

4 yıl

4 yıl

4 yıl

4 yıl

3 yıl

 

Açılan Toplam İcra Dosyası

3

19

40

543

232

129

966

Alacaklı

0

8

27

500

164

37

736

Borçlu

3

11

13

43

67

92

229

Devam Eden

0

0

0

5

23

25

53

Hitam

3

14

10

85

122

104

338

Devir*

0

5

30

453

87

0

575

* Devirler Düzce Üniversitesine ve Bolu Kamu Hastaneleri Birliğine yapılmıştır.

 

AİBÜ Hukuk Müşavirliği 2016 Sonu İtibariyle Hukuki Mütalaa Durumu

AİBÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 2016 SONU İTİBARİYLE HUKUKİ MÜTALAA DURUMU

 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Hukuki Mütalaa Sayısı

23

24

26

35

23

45

41

37

50

49

51

 

Hukuki Uyuşmazlık Değerlendirme Komisyonu Dosya Durumu

 

 

HUKUKİ UYUŞMAZLIK DEĞERLENDİRME KOMİSYONU DOSYA DURUMU

 

2013

2014

2015

2016

Toplam

Açılan Dosya Sayısı

1

4

0

2

7

Derdest Dosya Sayısı

0

0

0

0

0

Sonuçlanan Dosya Sayısı

1

4

0

2

5

Tazminat Kabul Kararı

0

0

0

0

0

Tazminat Red Kararı

1

3

0

2

6

Devir*

0

1

0

0

1

 

 

*Üniversite Hastanesinin idari yönetiminin el değiştirmesi nedeniyle Kamu Hastaneler Birliğine devredilmiştir.

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016