Üniversitemizin davalı ve davacı olduğu adli ve idari yargıda devam eden davalardan, 2006 yılına kadar 447'si sona ermiştir. 2007 yılına devreden dosya sayısı 240. Sona eren davaların % 76'sı Üniversitemiz lehine neticelenirken, % 26'sı ise aleyhe neticelenmiştir.  2006 yılında sona eren davaların 37'si (%90) Lehimize -- 4'ü (%10) Aleyhimize neticelenmiştir. Dava dosyalarına ek olarak 202 adet icra takip dosyamız bulunmaktadır. Disiplin ve Ceza İşleri Bürosunun faaliyet raporu ile gizliliği nedeniyle ilan edilmemektedir.  
Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016