PERSONEL DİSİPLİN SORUŞTURMASI SANIK İFADEYE ÇAĞRI YAZISI

 Personel Disiplin Soruşturması Sanık İfadeye Çağrı Word Dökümanı indirmek için tıklayınız 

T.C.

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİSİPLİN VE CEZA İŞLERİ BÜROSU

Geçici Disiplin Soruşturması Komisyonu

 

 

Tarihi : …./…./2010

Sayısı  :   2010/…..

                                                                                 

Çağrılan Tanık       : ……………………………

Adresi                      : ……………………………

İfade Yeri                : …………………. Kat: ………….. Oda:…………….

İfade Zamanı          : …../……/…… tarihinde saat ….:…..

İfade Konusu          :

 

 

Rektörlük Makamının …..tarihli ve ……….sayılı soruşturma kararı ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 53. maddesi ve Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği uyarınca  hakkınızda işlediğiniz iddia olunan …………….. eylemi nedeniyle açılan disiplin soruşturmasında soruşturmayı yürütmek üzere kurulan geçici disiplin soruşturması komisyonunda görevlendirilmiş bulunmaktayız.

İşbu disiplin soruşturması kapsamında, işlediği iddia olunan disiplin suçu nedeniyle Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği’nin 23. maddesi uyarınca ifadenizin alınması gerektiğinden, yukarıda yazılı ifade yerinde ve belirtilen gün ve saatte hazır bulunmanız gerektiğini , bildirilen tarihte gelmediğiniz takdirde, hakkınızda anılan yönetmeliğin 5. maddesinin (k) bendi ve 23. maddesinin 3. fıkrası hükümlerinin uygulanacağını ihtar ederiz.

 

 

Adı Soyadı

İmzası

 

 

Adı Soyadı

İmzası

 

Adı Soyadı

İmzası

 

Başkan

Üye

Üye

Geçici Disiplin Soruşturması Komisyonu

 

 

 

 

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016