PERSONEL DİSİPLİN SORUŞTURMASI SANIK SAVUNMA İSTEM YAZISI

 Personel Disiplin Soruşturması Sanık Savunma İstem Word Dökümanı indirmek için tıklayınız 

T.C.

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİSİPLİN VE CEZA İŞLERİ BÜROSU

Geçici Disiplin Soruşturması Komisyonu

 

 

Tarihi : …./…./2010

Sayısı  :   2010/…..

                                                                                 

 

 

 

Sayın (…Sanık……)

Adresi

 

Rektörlük Makamının …..tarihli ve ……….sayılı soruşturma kararı ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 53. maddesi ve Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği uyarınca  hakkınızda açılan disiplin soruşturmasında soruşturmayı yürütmek üzere kurulan geçici disiplin soruşturması komisyonunda görevlendirilmiş bulunmaktayız.

İşbu disiplin soruşturması kapsamında, işlediğiniz iddia olunan “……………(disiplin suçu -olay/eylem- açıkça yazılır)…………………..”disiplin suçu nedeniyle Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği’nin 24. Maddesi uyarınca işbu yazının tarafına tebliğinden itibaren yedi günün bitimini takip eden mesai günü saat 17.00’a kadar yazılı savunmanızı soruşturmacı sıfatıyla tarafımıza vermeniz gerekmektedir.

Savunmanız kapsamında sunmak istediğiniz deliller varsa bu delilleri de en geç aynı tarihte bildirmeniz gerekmektedir.

Savunmanızı belirtilen sürede yapmadığınız takdirde savunma hakkından vazgeçmiş sayılacaksınız ve dosyadaki bilgi ve belgelere göre karar verilecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. 21/05/2002

 

 

 

 

 

 

Adı Soyadı

İmzası

 

 

Adı Soyadı

İmzası

 

 

Adı Soyadı

İmzası

 

Başkan

Üye

Üye

Geçici Disiplin Soruşturması Komisyonu

 

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016