PERSONEL DİSİPLİN SORUŞTURMASI ŞİKÂYETÇİ İFADE TUTANAĞI

 Personel Disiplin Soruşturması Şikayetçi İfade Tutanağı Word Dökümanı indirmek için tıklayınız 

T.C.

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİSİPLİN VE CEZA İŞLERİ BÜROSU

Geçici Disiplin Soruşturması Komisyonu

 

DOSYA NO                                                  :   2010/………

İFADE SAHİBİ KİMLİK BİLGİLERİ

                 T.C. Kimlik No                               :

                 Adı ve Soyadı                                 :

                 Baba ve Anne Adı                          :

                 Doğum Tarihi ve Yeri                   :

                 Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer           :

                 İkamet Adresi                                 :

                 İş Adresi                                          :

                 Ev-İş- Cep Telefonu No                :

                 Mesleği ve Ekonomik Durumu     :

SORUŞTURULANIN KİMLİĞİ               :

DİSİPLİN SUÇU TARİHİ                         :  

DİSİPLİN SUÇU TÜRÜ                            :  

İFADENİN ALINDIĞI YER                     :

TARİH VE SAAT                                       :  …./…./2010 Saat:………..

İFADEYİ ALAN                                         :

İFADEYİ YAZAN                                      :

YEMİNİN ŞEKLİ                                       :   Katip ………… ve İfadeyi veren ……….’ya usulü dairesinde yemini ettirildi. .(şikayetçi aynı zamanda mağdursa yemin ettirilmez)

 

Şikayetçiye, şikayet dilekçesi okundu, imzanın kendisine ait olup olmadığı, şikayetçi olup olmadığı soruldu. Şikayetçi dilekçenin ve imzanın kendisine ait olduğu ve şikayetçi olduğunu kabul ve beyan etti.

Soruşturma konusuna ilişkin aşağıdaki sorular soruldu ve cevapları tutanağa geçirildi.

 

Soru 1      :    ………………………….

Cevap 1   :    ………………………….

Soru 2      :    ………………………….

Cevap 2   :    ………………………….

Soru 3      :    ………………………….

Cevap 3   :    ………………………….

Soru 4      :    ………………………….

Cevap 4   :    ………………………….

Soru 5      :    ………………………….

Cevap 5   :    ………………………….

 

            Soruşturma konusu ile ilgili başkaca beyanı olup olmadığı soruldu. ………………………………………….dedi / “Başka bir söyleyeceğim yoktur”. dedi. Okundu.imzası alındı .  …./…./2010

 

 

 

Adı Soyadı

İmzası

 

 

Adı Soyadı

İmzası

 

 

Adı Soyadı

İmzası

 

 

Adı Soyadı

İmzası

 

 

Adı Soyadı

İmzası

Başkan

Üye

Üye

Katip

İfade Veren Şikayetçi

Geçici Disiplin Soruşturması Komisyonu

 

 

 

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016