PERSONEL DİSİPLİN SORUŞTURMASI TANIK İFADE TUTANAĞI

 Personel Disiplin Soruşturması Tanık İfade Tutanağı Word Dökümanı indirmek için tıklayınız 

T.C.

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİSİPLİN VE CEZA İŞLERİ BÜROSU

Geçici Disiplin Soruşturması Komisyonu

 

DOSYA NO                                                  :   2010/………

İFADE SAHİBİ KİMLİK BİLGİLERİ

                    T.C. Kimlik No                               :

                    Adı ve Soyadı                                 :

                    Baba ve Anne Adı                          :

                    Doğum Tarihi ve Yeri                   :

                    Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer           :

                    İkamet Adresi                                 :

                    İş Adresi                                          :

                    Ev-İş- Cep Telefonu No                :

                    Mesleği ve Ekonomik Durumu     :

SORUŞTURULANIN KİMLİĞİ               :

DİSİPLİN SUÇU TARİHİ                         :  

DİSİPLİN SUÇU TÜRÜ                            :  

İFADENİN ALINDIĞI YER                     :

TARİH VE SAAT                                       :  …./…./2010 Saat:………..

İFADEYİ ALAN                                         :

İFADEYİ YAZAN                                      :

YEMİNİN ŞEKLİ                                       :   Katip ………… ve İfadeyi veren ……….’ya usulü dairesinde yemini ettirildi.(tanık aynı zamanda mağdursa yemin ettirilmez)

 

Yukarıda kimlik bilgileri yazılı ……’e gerçeği söylemesinin önemi, gerçeği söylememesi halinde yalan tanıklık suçundan dolayı cezalandırılacağı, doğruyu söyleyeceği hususunda yemin edeceği anlatıldı. Yemini "Bildiğimi dosdoğru söyleyeceğime namusum ve vicdanım üzerine yemin ederim." şeklinde yaptırıldı. Yemin altında Soruşturma konusuna ilişkin aşağıdaki sorular soruldu ve cevapları tutanağa geçirildi.

 

Soru 1      :    ………………………….

Cevap 1   :    ………………………….

Soru 2      :    ………………………….

Cevap 2   :    ………………………….

Soru 3      :    ………………………….

Cevap 3   :    ………………………….

Soru 4      :    ………………………….

Cevap 4   :    ………………………….

 

            Soruşturma konusu ile ilgili başkaca beyanı olup olmadığı soruldu. ………………………………………….dedi / “Başka bir söyleyeceğim yoktur”. dedi. İfade okundu, imzası alındı .  …./…./2010

 

 

 

Adı Soyadı

İmzası

 

 

Adı Soyadı

İmzası

 

 

Adı Soyadı

İmzası

 

 

Adı Soyadı

İmzası

 

 

Adı Soyadı

İmzası

Başkan

Üye

Üye

Katip

 

İfade Veren Tanık

 

Geçici Disiplin Soruşturması Komisyonu

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016