PERSONEL DİSİPLİN SORUŞTURMASI TEBLİGAT BELGESİ

 Personel Disiplin Soruşturması Tebliğ Tutanağı Word Dökümanı indirmek için tıklayınız 

T.C.

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİSİPLİN VE CEZA İŞLERİ BÜROSU

Geçici Disiplin Soruşturması Komisyonu

 

 

 

 

TESLİM VE TEBLİĞ BELGESİ

 

 

…………….. ………………. ……. …..’nin …../…../2010 tarihli ve B.30.2.ABÜ.0.61.00.00-…..…………….……………… sayılı yazısıyla eklerini teslim aldım ve tebellüğ ettim.

Tebellüğ Tarihi

…../…../2010

 

 

 

 

 

 

Adı Soyadı- Unvanı- İmzası                                                 Adı Soyadı- Unvanı- İmzası

Teslim – Tebliğ Eden                                                             Teslim Alan-Tebellüğ Eden

 

 

TESLİM VE TEBLİĞ BELGESİ

 

 

…………….. ………………. ……. …..’nin …../…../2010 tarihli ve B.30.2.ABÜ.0.61.00.00-…..…………….……………… sayılı yazısıyla eklerini teslim aldım ve tebellüğ ettim.

Tebellüğ Tarihi

…../…../2010

 

 

 

 

 

 

                             Adı Soyadı- Unvanı- İmzası                                                 Adı Soyadı- Unvanı- İmzası

                                   Teslim – Tebliğ Eden                                                             Teslim Alan-Tebellüğ Eden

 

 

 

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016