PERSONEL DİSİPLİN SORUŞTURMASI SANIK SİCİLİ İSTEM YAZISI

 Personel Disiplin Soruşturması Sanık Sicili İstem Word Dökümanı indirmek için tıklayınız 

T.C.

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİSİPLİN VE CEZA İŞLERİ BÜROSU

Geçici Disiplin Soruşturması Komisyonu

 

 

Tarihi      : …./…./2010

Sayısı       : 2010/…..

Konusu    : Bilgi  ve belge istemi.

                                                                                 

 

REKTÖRLÜK MAKAMINA

(Personel Daire Başkanlığına)

 

 

Rektörlük Makamının …..tarihli ve ……….sayılı soruşturma kararı ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 53. maddesi ve Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği uyarınca ………….. hakkında açılan disiplin soruşturmasında soruşturmayı yürütmek üzere kurulan geçici disiplin soruşturması komisyonunda görevlendirilmiş bulunmaktayız.

Disiplin soruşturması kapsamında değerlendirilmek üzere sanığın;

  1. Hizmet belgesinin,
  2. Sicil özetinin,
  3. Daha önce disiplin cezası alıp almadığına ilişkin resmi evrakın,

Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği’nin 23. maddesi uyarınca …/…./…. tarihi mesai bitimine kadar tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

 

  

 

Adı Soyadı

İmzası

 

Adı Soyadı

İmzası

 

Adı Soyadı

İmzası

 

Başkan

Üye

Üye

Geçici Disiplin Soruşturması Komisyonu

 

EK:

Soruşturma Kararı.

 

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016