PERSONEL DİSİPLİN SORUŞTURMASI EK SÜRE İSTEM YAZISI

  Personel Disiplin Soruşturması Ek Süre İstem Word Dökümanı indirmek için tıklayınız 

T.C.

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİSİPLİN VE CEZA İŞLERİ BÜROSU

Geçici Disiplin Soruşturması Komisyonu

 

 

 

Tarihi      : …./…./2010

Sayısı       : 2010/…..

Konusu    : Bilgi  ve belge istemi.

                                                                                 

 

REKTÖRLÜK MAKAMINA

(Disiplin ve Ceza İşleri Bürosuna)

 

 

Rektörlük Makamının …..tarihli ve ……….sayılı soruşturma kararı ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 53. maddesi ve Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği uyarınca ………….. hakkında açılan disiplin soruşturmasında soruşturmayı yürütmek üzere kurulan geçici disiplin soruşturması komisyonunda görevlendirilmiş bulunmaktayız.

Soruşturma ………………………….nedeniyle süresi içinde tamamlanamamıştır.

Soruşturmanın tamamlanabilmesi için ……/……../2010 tarihinden itibaren ..gün ek süre verilmesini takdir ve tensiplerinize arz ederiz.

 

 

 

 

 

Adı Soyadı

İmzası

 

Adı Soyadı

İmzası

 

Adı Soyadı

İmzası

 

Başkan

Üye

Üye

Geçici Disiplin Soruşturması Komisyonu

 

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016