Yetkili Kurul Kararı Word Dökümanı indirmek için tıklayınız 

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİSİPLİN VE CEZA İŞLERİ BÜROSU

Yetkili Kurul

 

 

                                                   Karar Tarihi    : …./…./2010

                                                   Karar Sayısı     : 2010/…..

 

SORUŞTURMA KARARI 

: Rektörlük Makamının …tarihli ve ….sayılı yazısı.

ŞÜPHELİ   

: ........................................

MÜDAFİ  

: ........................................

İŞLENDİĞİ İDDİA EDİLEN SUÇ

: ........................................

SUÇ TARİHİ VE YERİ 

: ........................................

MAĞDUR  

: ........................................

ŞİKÂYETÇİ  

: ........................................

ŞİKÂYET TARİHİ 

: ........................................

İLGİLİ KANUNU MADDELERİ   

: Türk Ceza Kanunu’nun ………

DELİLLER 

: ........................................

SONUÇ VE TEKLİF  

: ........................................

 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53/c-2-d maddesi gereğince oluşturulan Kurulumuzca Rektörlük Makamının …/…./2010 tarihli ve …….sayılı yazısı ile havale edilen soruşturma raporu ve eki soruşturma dosyası incelenerek gereği görüşüldü;

 

Rektörlük Makamının  …/…./2010 tarih ve …….sayılı soruşturma emri ile .../…/2010 tarihli ihbar mektubuna istinaden açılan ceza soruşturması ile  …….. ………..ın soruşturmacı olarak görevlendirildiği; yapılan soruşturmada …*…. . ……. tanık anlatımı, keşif, ….den ……………….. anlaşılmakla,

 

Sanığın Türk Ceza Kanununun …maddesinde yer alan ….. suçunu işlediği ve anılan Kanunun … .maddesi ile …..maddesi gereğince yargılanması gerektiğine (lüzum-u muhakemesine), kararın bir örneğinin Rektörlükçe şikayetçi, mağdur ve şüpheliye tebliğine karar karşı ……….e itiraz yolu açık olmak üzere …./…./2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

Adı Soyadı

İmzası

 

 

Adı Soyadı

İmzası

 

 

Adı Soyadı

İmzası

Başkan

Üye

Üye

Yetkili Kurul

 

 

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016