CEZA SORUŞTURMASI DOSYASININ TESLİMİNE DAİR ÜST YAZI

 Ceza soruşturması dosyasının teslimine dair üst yazı Word Dökümanı indirmek için tıklayınız 

T.C.

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİSİPLİN VE CEZA İŞLERİ BÜROSU

Geçici Ceza Soruşturması Komisyonu

 

                                                                   Tarihi : …./…./2010

                                                                   Sayısı  :   2010/…..

 

 

REKTÖRLÜK MAKAMINA

(Disiplin ve Ceza İşleri Bürosuna)

 

 

İlgi      :    …………. tarihli  ve ……….. sayılı soruşturma kararı.

 

Makamınızca ilgi yazı ile ………………. hakkında ……………… fiilini işlediği iddiası ile 2547 sayılı Yükseköğretim kanununun 53-c maddesi gereğince ……./…../2010 tarihinde ceza soruşturmasını yürütmek üzere oluşturulan geçici komisyonda görevlendirilmiş bulunmaktayız.

İlgili hakkında tarafımızdan yapılan ceza soruşturması neticesinde hazırlanan soruşturma dosyası ve soruşturma raporu (fezleke) ekte sunulmuştur.

Gereği için yetkili kurula havalesini arz ederim.

                                                                                                                                            

 

 

 

Adı Soyadı

İmzası

 

 

Adı Soyadı

İmzası

 

 

Adı Soyadı

İmzası

Başkan

Üye

Üye

Geçici Ceza Soruşturması Komisyonu

 

EKLER         :

 1- Dizi pusulası.

 2- Soruşturma raporu ve soruşturma dosyası

 

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016