Soruşturma Raporu Word Dökümanı indirmek için tıklayınız 

T.C.

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİSİPLİN VE CEZA İŞLERİ BÜROSU

Geçici Ceza Soruşturması Komisyonu

 

SORUŞTURMA KARARI 

: Rektörlük Makamının …tarihli ve ….sayılı yazısı.

ŞÜPHELİ   

: ........................................

MÜDAFİ  

: ........................................

İŞLENDİĞİ İDDİA EDİLEN SUÇ

: ........................................

SUÇ TARİHİ VE YERİ 

: ........................................

MAĞDUR  

: ........................................

ŞİKÂYETÇİ  

: ........................................

ŞİKÂYET TARİHİ 

: ........................................

İLGİLİ KANUNU MADDELERİ   

: Türk Ceza Kanunu’nun ………

DELİLLER 

: ........................................

SORUŞTURMA SÜRECİ ÖZETİ  

: ........................................

DEĞERLENDİRME 

: ........................................

SONUÇ VE TEKLİF  

: ........................................

 

.………….hakkında …………. …………. tarih ve ………….. sayılı kararıyla açılan ve usulü dairesinde yürütülen ceza soruşturması neticesinde, adı geçenin sübut bulan ceza soruşturması konusu eyleminin, Türk Ceza Kanunu’nun ….maddesinde yazılı …………..suçuna uyduğu/uymadığı görülmekle,

 

…………..’nın eylemine uyan TCK’nın … maddesi gereğince yargılanması gerektiği / eyleminin suç teşkil etmediği, Anlaşılmakla gereği için yetkili kurula gönderilmesini arz ve teklif ederiz.

 

 

 

Adı Soyadı

İmzası

 

 

Adı Soyadı

İmzası

 

 

Adı Soyadı

İmzası

Başkan

Üye

Üye

Geçici Ceza Soruşturması Komisyonu

 

 

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016