Tebligat Tutanağı Word Dökümanı indirmek için tıklayınız 

T.C.

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİSİPLİN VE CEZA İŞLERİ BÜROSU

Geçici Ceza Soruşturması Komisyonu

 

 

 

 

             …………………….’nın ……………tarihli ve ……………..sayılı yazısını teslim aldım ve tebellüğ ettim.

 

 

                                                            

 

Evrakı Tebliğ ve Teslim Eden

 

Evrakın Tebliğ ve Teslim Tarihi

 

Evrakı Tebellüğ Eden ve Teslim Alan

 

 

 

 

Adı soyadı

Unvanı

İmza

 

 

 

 

 

……./……/2010

 

 

 

 

Adı soyadı

Unvanı

İmza

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016