Şikayetçi Davetiyesi Word Dökümanı indirmek için tıklayınız 

T.C.

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİSİPLİN VE CEZA İŞLERİ BÜROSU

Geçici Ceza Soruşturması Komisyonu

 

DOSYA NO

:   2010/………

T.C. KİMLİK NO 

: ........................................

ADI VE SOYADI 

: ........................................

BABA VE ANNE ADI 

: ........................................

DOĞUM TARİHİ VE YERİ 

: ........................................

NÜFUSA KAY. OLD. YER

: ........................................

İKAMET ADRESİ

: ........................................

İŞ ADRESİ

: ........................................

EV-İŞ- CEP TELEFONU NO

: ........................................

MESLEĞİ VE EKONOMİK DURUMU

: ........................................

İFADENİN ALINDIĞI YER

: ........................................

TARİH VE SAAT

:  … /… /2010   Saat: .... : ....

                                                   

Şikayetçiye, delillerin toplanmasını isteme, soruşturmanın gizlilik ve amacını bozmamak koşuluyla belge örneği isteme, vekili yoksa baro tarafından kendisine bir avukat görevlendirilmesini isteme, CMK 153. maddeye uygun olmak koşuluyla vekili aracıyla soruşturma belgelerini ve el konulan ve muhafazaya alınan eşyayı inceletme, yetkili kurulun kovuşturmaya yer olmadığı veya yargılamaya gerek bulunmadığı yönündeki kararına kanunda yazılı usule göre itiraz hakkını kullanma haklarının bulunduğu açıkça anlatıldı, şikayetçi olup olmadığı ve şikayet soruldu.

 

ŞİKAYETÇİ BEYANINDA: “Avukat istemiyorum. CMK 234. maddedeki haklarımı anladım” demekle; soruşturma konusu olay hakkında söylemek istedikleri soruldu.

 

Şikayetçi cevaben;

“……………………………………………………………..    ………………………………………………..  …………………………..  ……    ………………………………. ………………………. …………………. ve ………………………. den şikayetçi olduğunu, konu hakkında söylemek istediklerinin bundan ibaret olduğunu” belirtmesi üzerine. CMK 234. maddedeki işlemler yerine getirilmekle tutanak birlikte imza altına alındı. …./……./2010

 

 

 

Adı Soyadı

İmzası

 

 

Adı Soyadı

İmzası

 

 

Adı Soyadı

İmzası

 

 

Adı Soyadı

İmzası

 

 

Adı Soyadı

İmzası

Başkan

Üye

Üye

 

Katip

 

İfade Veren

Şikayetçi

Geçici Ceza Soruşturması Komisyonu

 

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016