Tanık Davetiyesi Word Dökümanı indirmek için tıklayınız 

T.C.

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİSİPLİN VE CEZA İŞLERİ BÜROSU

Geçici Ceza Soruşturması Komisyonu

Tarihi  : ... /... /2010

Sayısı  :   2010 /......

 

Çağrılan Tanık

: ........................................

Adresi 

: ........................................

İfade Yeri  

: ................. Kat : .......... Oda : .............

İfade Zamanı 

: ..... / ...... / .......... tarihinde saat : ..... : ......

İfade Konusu

: ........................................

                                                   

Rektörlük Makamının …..tarihli ve ……….sayılı soruşturma kararı ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 53. maddesi uyarınca  açılan bir ceza soruşturmasında soruşturmayı yürütmek üzere kurulan geçici ceza soruşturması komisyonunda görevlendirilmiş bulunmaktayız.

İşbu ceza soruşturması kapsamında, işlediği iddia olunan suç nedeniyle Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca ifadenizin alınması gerektiğinden, yukarıda yazılı ifade yerinde ve belirtilen gün ve saatte hazır bulunmanız gerektiği, bildirilen tarihte gelmediğiniz takdirde, hakkınızda kanuni usullerin uygulanacağı, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 145. maddesi uyarınca bildirilir.

 

 

Adı Soyadı

İmzası

 

 

Adı Soyadı

İmzası

 

Adı Soyadı

İmzası

 

Başkan

Üye

Üye

Geçici Ceza Soruşturması Komisyonu

 

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016