Şüpheli Davetiyesi Word Dökümanı indirmek için tıklayınız 

T.C.

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİSİPLİN VE CEZA İŞLERİ BÜROSU

Geçici Ceza Soruşturması Komisyonu

 

DOSYA NO

:   2010/………

T.C. KİMLİK NO 

: ........................................

ADI VE SOYADI 

: ........................................

BABA VE ANNE ADI 

: ........................................

DOĞUM TARİHİ VE YERİ 

: ........................................

NÜFUSA KAY. OLD. YER

: ........................................

İKAMET ADRESİ

: ........................................

İŞ ADRESİ

: ........................................

EV-İŞ- CEP TELEFONU NO

: ........................................

MESLEĞİ VE EKONOMİK DURUMU

: ........................................

İFADENİN ALINDIĞI YER

: ........................................

TARİH VE SAAT

:  … /… /2010   Saat: .... : ....

                                                   

Ceza soruşturmasının konusu olan ve suç teşkil eden fiil şüpheliye anlatıldı. Hakkında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 53-c maddesi hükümleri uyarınca ceza soruşturması açıldığı bildirildi. Şüpheliye, müdafi seçme hakkının bulunduğu ve onun hukuki yardımından yararlanabileceği, müdafiin ifadesinde hazır bulunabileceği bildirildi, müdafi seçecek durumda olmadığı ve bir müdafi yardımından faydalanmak istediği takdirde kendisine baro tarafından bir müdafi görevlendirileceği hatırlatıldı. Şüpheli: Müdafi istemediğini beyan etti.

 

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 147. maddesi uyarınca, Şüpheliye kimliğine ilişkin soruları doğru olarak cevaplandırmakla yükümlü olduğu hatırlatıldı. Şüphelinin kimliği tespit edildi. Şüpheliye yükletilen suç hakkında açıklamada bulunmama hakkı olduğu bildirildi. Şüpheliye yakınlarından istediğine yakalandığını bildirme hakkı hatırlatıldı. Şahsi ve ekonomik durumu hakkında kendisinden bilgi alındı. Şüpheliye, şüpheden kurtulması için somut delillerin toplanmasını isteyebileceği hatırlatılarak kendisi aleyhine var olan şüphe nedenlerini ortadan kaldırmak ve lehine olan hususları ileri sürme imkanı bulunduğu bildirildi.

 

ŞÜPHELİ İFADESİNDE:

…………………………………………………………………………………………………………………

 

İlave edeceği başka bir husus olup olmadığı soruldu. “Yoktur” dedi. Tutanak kendisine okutuldu, yazılanların söylediklerinin aynısı olduğunu belirtmesi üzerine, tutanak birlikte imzalandı. …./…./2010

 

 

 

Adı Soyadı

İmzası

 

 

Adı Soyadı

İmzası

 

 

Adı Soyadı

İmzası

 

 

Adı Soyadı

İmzası

 

 

Adı Soyadı

İmzası

Başkan

Üye

Üye

 

Katip

 

İfade Veren

Şüpheli

Geçici Ceza Soruşturması Komisyonu

 

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016