Şüpheli Davetiyesi Word Dökümanı indirmek için tıklayınız 

T.C.

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİSİPLİN VE CEZA İŞLERİ BÜROSU

Geçici Ceza Soruşturması Komisyonu

 

 

Tarihi   : …./…./2010

Sayısı  :   2010/…..

 

Çağrılan Şüpheli

: ..............................................................

Adresi 

: ..............................................................

İfade Yeri

: .................. Kat : ........... Oda: .............

İfade Zamanı

: .... / .... / ......... tarihinde  saat : ... : ....

Yükletilen Suç

: ..............................................................

                                                                             

 

Rektörlük Makamının .......... tarihli ve ........... sayılı soruşturma kararı ile hakkınızda yukarıda yazılı suç iddiası nedeniyle, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 53. maddesi uyarınca  ceza soruşturması açılmış olup, soruşturmayı yürütmek üzere kurulan geçici sceza soruşturması komisyonunda görevlendirilmiş bulunmaktayız.

İşbu ceza soruşturması kapsamında, işlediğiniz iddia olunan suç nedeniyle Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 147.  maddesi uyarınca ifadenizin alınması gerektiğinden, yukarıda yazılı ifade yerinde ve belirtilen gün ve saatte hazır bulunmanız gerektiği, bildirilen tarihte gelmediğiniz takdirde, hakkınızda kanuni usullerin uygulanacağı, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 145. maddesi uyarınca bildirilir.

 

 

 

 

Adı Soyadı

İmzası

 

 Adı Soyadı

İmzası

 

Adı Soyadı

İmzası

 

Başkan

Üye

Üye

Geçici Ceza Soruşturması Komisyonu

 

 

UYULMASI GEREKLİ KURALLAR VE HAKLARINIZ:

1- Kimliğinize ilişkin soruların doğru olarak cevaplandırmanız gerekmektedir.

2- Vatandaşlık numaranızı bildirmeniz gerekmektedir.

3- Müdafiiniz hukuki yardım için ifadenizde bulunabileceği gibi, müdafi seçecek durumda değilseniz ve Baro tarafından müdafi görevlendirilmesini isteyebilirsiniz.

4- İfade için geldiğinizde kimliğinizin belirlenmesinden sonra açıklama yapmayabilirsiniz.

5- Bildireceğiniz somut delillerin toplanmasını isteyebilirsiniz.

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016